Kunoichi

Kunoichi: A kunoichi (Japanese: γγƒŽδΈ€) is a female ninja or practitioner of ninjutsu (ninpo). During the feudal period of Japan, ninjas were used as killers, spies and messengers. The training of kunoichi differed from the training given to male ninjas, although they had a common core of skills, being trained in martial arts, such as taijutsu, kenjutsu, and ninjutsu. Kunoichi training tended to prioritize female skills.

[Wikipedia]

Again I had a Japanese desire and with the awesome “Masami” gown from Fellini and the super amazing Katana headpiece called “Shakatu”, it was time to full fill that desire πŸ˜‰ Both of those amazing creations you can find at the NEO Japan event thisΒ  month.

I needed shoes and first I thought about heavy boots as a fighter would wear them and then I was watching a movie… Sucker Punch! some of those really strong and kick ass looking ladies had heels on! Even if I doubt that you can fight and run on heels that great, the “Phoebe Slingbacks” from [Gos] looked so great to the whole look so I could not resist adding them to my look πŸ˜‰

Having already some ‘girly’ parts to my look, I thought I can add the stunning “Mayra” nails from Formanails as well and still be able to holding my Katana right *giggles*

I still find a lot of inspiration in the web for my posting ideas and this time it were the Kunoichi, that inspired me.

First I wanted to shoot it with a simple background, but then when I tried the Katanas, which had those cool flames coming with them, the fire idea was born. The poses for this amazing shoot certainly were made by Poseidon Poses, one of my favorite pose stores especially when it comes to action and movement in pictures.

Clothing

Dress: Fellini Couture – “Masami Gown in Red” (Maitreya) – NEW @ NEO Japan // October 2019

Knee: .:Avanti:. – “Jersey Knee Warmers – Black” (Maitreya Applier)

Shoes: [Gos] – “Phoebe Slingbacks – Boutique” (Maitreya)

Accessories

Headpiece: .:E.A.Studio:. – “Shakatu” – NEW @ NEO Japan // October 2019

Collar: [CX] – “Hell’s Harbinger” (Maitreya)

Rings: .:E.A.Studio:. – “Morphine Rings” (Maitreya, Bento)

Nails: FORMANAILS – “Mayra XXL” (Maitreya, Bento)

Hair & Makeup

Hair: Exile – “Maybe”

Makeup: alaskametro<3 – “Impressionist” (Omega Applier)

Lipstick: Zibska – “Bussasba” (LeLutka Applier)

Face Art: Nefekalum Tattoos – “The Master Number” (Omega Applier)

Body & Tattoo

Head: LeLutka – “Simone 3.4”

Body: Maitreya – “Lara 4.1”

Eyes: .ARISE. : – “Haya Eyes / Brown”

Tattoo: Nefekalum Tattoos – “Fibrous” (Omega Applier)

Poses & Props

Katana: [ Quixotica ] – “Katana Pose Collection” (came as a bonus to the pose set)

Poses: Poseidon Poses

Model & Photographer

Wicca Merlin

A little Midnight Snack?

Talk about her like a Queen
Dancing in a Eastern Dream
Yeah, she makes me feel like a river
That carries me away

[Deep Purple]

The eastern Asian culture always was very interesting to me. It has a great feeling of elegance, mystic and as well a high traditional one. I rarely dare to touch that kind of style, as I am not too familiar with it and I do not wanna hurt anyones feelings. Sometimes I do feel the desire to try and when I found that cute Octopus gacha from ::Static:: called “Octopet Prize” I could not resist to combine that with the try of a Japanese look, in a way how I would imagine it. I have no idea why, but when I was holding that little bag with the pet in my hands I had the strange feeling, that I just had bought my dinner… I know a little morbid but sometimes my brain does those funny jumps *giggles*

So I was looking in my inventory for something that could go with that idea and found a sweet short Kimono from Luas, which is quite naughty as you can see the bits above the seam. I did not want that kind of look for my todays pictures, so I added a bra from Blacklace and a cool tattoo to cover that lightly :p

First I thought about making a set by my own, but I do not really own many Asian things so I decided to take a look what comes up in search if I type “Tokyo”. After trying some places I found a really cool sim called “Rieri Town in Tokyo” and they had a super cool mall with some food shops and that was exactly what I had in mind πŸ™‚

Today I am again wearing my “Simone 3.3” bento head from LeLutka. Seriously, those heads never stop to amaze me in terms of versatility. When I did put on the “Geisha” makeup from ALMA, and tweaked my shape lightly, I immediately got an Asian touch to my face. Usually I never wear any eyebrows, that became kind of a trademark over the past years, but sometimes I cannot resist to wear some penciled eyebrows, especially, if I decide to tint my hair dark or even black.

Maybe I should dig more into that kind of style, as I really do like the look and the mystic feelings that are attached to that. Plus I really should explore more again and find some new awesome photo places for future pictures πŸ™‚

Clothing

Dress: Luas – “Mei Xing” (Maitreya)

Bra: Blacklace – “Niki Red Leather & Lace Set” (Omega Applier)

Shoes: MOMOCHUU – “Hoshi – Stocking +Geta Red” (Gacha)

Accessories

Headpiece: [CX] – “Sai Kanzashi”

Rings & Nails: Pure Poison – “Victoria”

Animals: ::Static::– “Octopet Prize” (Gacha)

Hair & Makeup

Hair: no.match – “No.Further”

Makeup: ALMA – “Geisha”

Body & Tattoo

Head: LeLutka – “Simone 3.3”

Body: Maitreya – “Lara 4.1”

Tattoo: HoTINK – “Geisha” (Maitreya Applier)

Ears: .:E.A.Studio:. – “Akasuna”

Eyes: ARISE – “Haya Eyes”

Poses & Props

Poses: Foxcity

Location

SSOS – Rieri Town in Tokyo

Model & Photographer

Wicca Merlin

Pastel Sugar Rush

Picture made for VERSUS Magazine Spring/Summer 2018

(https://issuu.com/versus.sl.magazine/docs/versus_magazine_spring-summer_2018_)

Outfit & Accesories:

Outfit (incl. shoes): Wicca’s Wardrobe – “Misaki” (Maitreya, Gacha)

Tights: Nanika – “Alina Tights” (Maitreya Applier)

Hair & Makeup:

Hair: Sintiklia – “Scorpio” (tinted)

Makeup: ALMA – “Hela” (LeLutka Applier)

Body & Tattoo:

Head: LeLutka – “Simone 3.0”

Body: Maitreya – “Lara 4.1”

Face: Izzie’s – “Pores & Blemishes” (LeLutka Applier)

Tattoo: [White~Widow] – “Loving” (Maitreya Applier)

Poses & Props:

(*chanimations / !dM – ” SugarRush”

Model & Photographer:

Wicca Merlin

“I don’t use a hat as a prop. I use it as a part of me.”

How a hat makes you feel is what a hat is all about.
[Philip Treacy]

Do you know the feeling if you get something to blog and it even comes from a long time friend? Exactly that happened to me with Spartin Parx. Spartin and me go way back and I even remember one of our first shoots. The more I got excited when I saw the box with her name on it πŸ˜‰ When I opened the box, I found 2 amazing hats in there and you all know how much I do love extraordinary, huge headpieces :p

I wanted to give each hat the spotlight that it deserves and that is why I only will have one of the hats for today πŸ™‚

The “Izumi Kasa” hat was my first choice as it instantly gave me a vision for a picture.

The huge hat covers most of your head and face and a long lace hangs down from your chin. A HUD provides you many options for the top of the hat and as well for the huge round part with different colors and patterns.

What else you can wear to such a great hat than a little bot of nothing?*grins*

But if it is a little bot of nothing, it has to be a great one πŸ˜‰ The amazing detailed harness from Salt & Pepper is a perfect example how strong little things can be. Together with a bra from Devious Mind and sexy panties from Opium’s addiction it makes the perfect outfit for the huge hat.

To get even more focus on the hat and the shoes, I decided to go with a black and red contrast. I love to have a single color to pop out and red against black is something that is not very rare, but it always works πŸ˜‰

The cool shoes I am wearing are from UTOPIA@Design. Elisabetta Hyun never stops to surprise me with her shoe designs. Always when you think THAT is the best shoe I ever saw, her next release tops it again. Exactly that happened with the “Zafira” boots again. The cool front, which is highly decorated with straps and buckles gives a wonderful opposite to the clean backside.

The shoes have the awesome HUD, that comes with all the UTOPIA@Design shoes. With 9 presets you can have a quick fit and with the Multi texture HUD you can change several parts of the boots. The special again are the 5 different glossiness levels you can choose from if you have advanced lightning enabled. The boots come with fits for Maitreya, both Slink and all 3 Belleza sizes.

It is really interesting to base styles on certain accessories – It always feels like an adventure, where I never know what I will end up with when I start it πŸ˜‰ You really should try that sometimes – just pick one accessory that you stuck to and see what happens if you add certain things πŸ˜‰

Outfit & Accessories:

Bra: !dM – “Lara BondageBra” (Maitreya)

Panties: Opiums’s Addiction – “Alexa” (Maitreya)

Harness: Salt & Pepper (S&P) – “Tam” (Maitreya)

Shoes: **UTOPIA@Design** – “Zafira” (Maitreya)

Hat: Parx Design – “Izumi Kasa Hat” – NEW@NEO Japan

Bracelet and Rings: Codex – “Maristel” (Maitreya, Bento)

Nails: Meva – “Bento Nails 3” (Maitreya, Bento) – NEW@Easter Egg Hunt

Body & Tattoos:

Head: LeLutka – “Simone 3.0”

Body: Maitreya – “Lara 4.1”

Face: Izzie’s – “Pores & Blemishes” (LeLutka Applier)

Model & Photographer:

Wicca Merlin

Wicca’s Wardrobe @ Gacha Garden February 2018

For this round of the Gacha Garden we have Misaki. This collection is made up of 18 commons and 2 rares, all come with HUDs. The Commons HUD changes the color of the buttons and ruffles. The rares HUD has a full HUD that gives you a range of texture colors for the item itself along with its accents.

Of course there is also a Seed of Inspiration! This special gift is only available at the event at every 20th pull.

The Misaki Seed of Inspiration gift is a pair of short bento gloves, which comes with its own full HUD. The Misaki collection is made for Maitreya only.

How to play: http://www.thegachagarden.com/?page_id=797

Taxi: Gacha Garden

Freak? – Beyond the Ordinary!

I gotΒ  wonderful present from my sister Daff – Those 2 awesome dragons!

The whole post and pictures turned out different from I first thought of it. Many times I was called freak and weirdo, but does that always have to be bad?

What does it mean to be a freak?

“In current usage, the word ‘freak’ is commonly used to refer to a person with something strikingly unusual about their appearance or behaviour.” does Wikipedia say.

If that just means different from the mainstream and as well a little crazy – I take the freak. Sadly to many ppl freak has some bad taste, probably because of the old sideshows, where people with genetic abnormality looks were showcased. That all usually was thought to scare people or as well to show them ‘creatures’ live among us. To me it is sad how some people react to such abnormal things, but probably that does belong to the fact, that many people being frightened by things they do never saw or do not know more about.

Maybe that as well applies to those who call me freak in a bitter and bad way. They are scared off things they did not see or do not understand, or they just have no fun in any life and have to make others miserable. For those I just feel pity. It must be horrible to wake up everyday and the only thing you can think off, is trash and bad mouth other people…

Those do not earn one minute of your thoughts, as their only intention is to make you feel sad. No word or argument can convince them to change their mind, because they are not looking for any serious facts πŸ˜‰ Just don’t feed the troll and ignore them. Any word you will give them will be twisted and changed as long as it fits their own arguments – you can’t win, it is senseless and wasted time. You can use that time for so many other and more productive things πŸ˜‰

I am not trying to be all different or force myself to not look ‘mainstream’ like. Sometimes it just happens when I style. I do not think about my styles too much. I just go and play with different accessories, clothing and makeup. Sometimes it does turn out freaky and sometimes not. For making pictures the more crazy looking ones are usually more interesting than just a sweet outfit on a random SL sim, but all have its right to exist and as well their certain purpose.

Secondlife to me is a place where you can express and do so many things that you either can’t do in RL OR that are just impossible by nature. We do not have dragons, or fantasy creatures and most of the time humans have no wings or hooves or what ever you can do in Secondlife.

I do enjoy the fantasy side a lot, as it gives you the room for creativity. I know some people enjoy the realistic side more and that is ok too. For me it always depends on my personal mood and emotions what I wanna go for when I start playing with my inventory.

To me Secondlife should have the freedom of doing what you enjoy no matter what as long as you do not hurt other people and their feelings. I do not want my Secondlife being a 100% mirror of my real life, because then there would be no reason to log in πŸ˜‰ I love to experiment, to play Barbie with my pixels and dress them up to what ever I feel or want.

I was only playing around with them first, but the more I tested them the more I wanted to do something with them. The “Fierce Dragon Brother” are a gacha rare and they are animated! The move by themselves on default and in certain poses they even react to the movement. You need special bento poses, as the upper dragon uses the wing bones and the lower one reacts on the hind leg bones.

At 4Mesh I saw one of the new releases from Zibska. With the headpiece and the shoulder/chest part of the outfit, combined with the new “Fenris” dress from Moon Elixir, that I found at Weβ™₯RP it was the perfect outfit for the dragon brothers.

As much as I tried to make the whole style not be too dark – I guess Halloween is too close and I am way to excited for my favourite ‘season’ of the year – It became darker and darker with everything I added.

The dark “Lexa” eye makeup from IGOTIT and as well the “Blacktop” lipstick from Zibska just pulled it more into the darkness and so I gave in and just went with what it led to πŸ˜‰

I loved the makeup, as it looks like a loosely painted black stripe over the eyes, lightly messy but as well somehow mysterious. The wonderful rings are bento enabled rings from MEVA. The “Victorian Bento Rings” come with a huge HUD. With the HUD you can hide single rings and as well can color all the gemstones separately. I really do like those options!

The sharp, long stiletto nails are made from Slackgirl. They do have a HUD as well and you can change the color of the nails AND as well the color of the little gems on the rings which are attached to them!

Enjoy YOUR Secondlife and do not let anyone tell you what you should do and what you should not. You are the one to make your desicions no matter what πŸ™‚

Details

Clothing & Accessories:

Dress: Moon Elixir – “Fenris” (Maitreya) – NEW @ We β™₯ RP

Boots: Diamante – “Laced Thigh High Boots” (Maitreya)

Headpiece. Chest & Shoulderparts: Zibska – “Alured” – NEW @ 4Mesh

Armor: [LAB737] – “Berserker Female”

Rings: MEVA – “Victorian Bento Rings” (Maitreya)

Nails: Slackgirl – “RingQueen Nai” (Maitreya)

Hair & Makeup:

Makeup: IGOTIT – “Lexa” (LeLutka Applier)

Lipstick: Zibska – “Blacktop” (Omega Applier)

Body & Tattoo:

Head: LeLutka – “Simone 3.0”

Body: Maitreya – “Lara 4.1”

Tattoo: [White~Widow] – “Lights Out” (Maitreya Applier)

Poses & Props:

Aii the Ugly & Beautiful – “Fierce Dragon Brothers” (Gacha, Rare) – NEW @ Arcade

Model & Photographer:

Wicca Merlin

Thank God it’s Friday!

I really do love my jobs but I am always happy when it is Friday and I can escape from my during the week routine πŸ˜‰

As much fun and joy my RL work is as much I enjoy the silence on the weekends – I am one of the happy people who only work from Monday to Thursday (more than 10 hours a day) t have free on Friday (if I do not have gigs with my band).

And I really enjoy those 3 days of total freedom and laziness πŸ˜‰

Today I was in a little punky mood and the “Elemia” dress from [sys] was just the perfect item to start styling πŸ˜‰

Since I am not a huge fan of bare legs – especially if the weather is not cooperating – I added some ripped jeans under the dress.

The cool sneakers I found at the Shoetopia and when I wanted to go back and get them… it was closed! Thank god I had not to wait too long until I found them in the KC main store.

When I was looking for a location, I wanted something casual, but as much as I tried to find a nice casual city or street, I did not find any… I really miss the old Mayfair sim where they had built a wonderful city with some stores and all those nice corners where you could do cool pics. The whole sim was mainly in white and light tones and not that dark as all the ones I found when I was looking today. Are there none regular and modern/mesh built city sims for just some easy casual posts? Maybe I am just too blonde to find them :p

Anyways, for the pictures I finally went to Woodbury Falls, as I did remember a car mechanics building there which I saw fit for today’s style.

Details

Top: [sys] – “Elemia” (Maitreya)

Pants: Larry – “Jeans 201” (Maitreya Applier)

Shoes: KC – “Alexia” (Maitreya)

Backpack: [sys] – “Skull Bag”

Left Wrist: ::E.A. Studio – “Mordrem Cuff”

Right Wrist: RealEvil Industries – “Dark Queen Bracelets”

Necklace: Minimal – “Choker Bow Tie”

Hair & Headband: Ayashi – “Airi”

Tattoo: White Widow – “Disclosure” (Maitreya Applier)

Makeup: Zibska – “Lisie” (LeLutka applier)

Lipstick: je suis… – “LeLutka Lips no. 005 [greys]” (LeLutka applier)

Basics:
Head: LeLutka – β€œSimone 2.7”
Body: Maitreya – β€œLara V4.1”
Eyes: IKON – β€œHope Eyes”
Shape: Selfmade

Location: Woodbury Falls

Model & Photographer: Wicca Merlin

Exotic Orchid

Usually I am not too much of a gown person, but the “Talissah”gown from Azul really caught my eyes. With all those huge attachments and the unusual shapes of them, it really did touch me inside.

When it comes to Azul, I always admired Mami’s texturing skills. She used to always have so amazing details on her gowns and designs, that you never saw them all on the first view. Every time when you look at them you will find another amazing detail, like the delicate, asian looking brocade on the “Talissah” gown. The huge ruffles, together with the long metal parts reminded me of exotic orchids. The head piece as well has this huge ruffles and some metal parts and it comes with a wonderful tiara looking jewelry as well. Wit the flexi parts at the gown and as well attached to the bracelets, it got a very dreamy touch for me, too.

The dress was made for Talissah Xenga, one of the MVW candidates this year.

The amazing makeup – which I am using on my new “Simone” bento head from LeLutka – was made by Zibska.

The “Sirra” applier for mesh heads comes for LeLutka, TMP and as well for Omega compatible heads. Even the standard avatar heads can wear the tattoo version of it. The soft and spring looking colors with the darker, outer eye corner, just looked fantastic to the colors of the gown and still give kind of a nude look, that does not overlay the whole styling too much.

For the set I chose something more simple but as well something that made an impressive point to my look. I used the “Aerial Screw Parasol” because of with its top, it matched amazingly the asian touch of the gown. To enhance the dreamy feeling i got from the gown, I added the “Dancing Petals Dystopia” as well from e.V.E Studio.

Details

Gown:Β  – Azul – “Talissah!

Shoes: [CX] – “Implant Revived”

Hair: enVOGUE – “Inna”

Makeup: Zibska – “Sirra”

Basics:

Head: LeLutka – “Simone 2.2”

Body: Maitreya – “Lara V3.5”

Set:

E.V.E Studio – “Aerial Screw Parasol” & “Dancing Petals Dystopia”

LOTD 10/01/2016 – Try to build? Or just pushing prims? Maybe both?

sysevestudio-1

Playing with self-built sets becomes more and more fun :p

I never thought, that I can do that. I see so many amazing builds and sets from other bloggers and I adore them for doing that. When I try that especially with furniture and houses, I always have the feeling I am doing something wrong – I have no clue why but it never looks like I want it :p

That is why I mostly used inworld locations for that kind of pictures. But sometimes, if you are not allowed to rezz, sometimes you come across the issue, that you can’t place your avatar as properly as you would like.

sysevestudio-4

Building your own set means, you can do what ever you want and place yourself as you like. As I said before, I leave the natural settings of wonderful landscapes and realistic environments to those who can do way better than I am :p , but I lately found my challenge in some editorial, artistic looking sets. a great help with those are for example stores like 22769, E.V.E Studio, DRD, Newchurch, striped mocha and Nomad, to just name a few of my favorite ones πŸ˜‰

E.V.E Studio I do like for their very artistic creations. I love the way Noke sees her art in a very colorful and futuristic world. Her imagination seems to have no reigns and I really do love that as it inspires me a lot.

The “Cyber Flower Pins Lights” were one of theΒ  releases of E.V.E Studio and when I unpacked them, I immediately wanted to do something with them, even if I did not know yet what or how…

The “Cyber Flower Pins Lights” come in 4 different versions – one with and one without fireflies on them. With 8 different colors the structures are perfectly to create a set or use them for deco. To get the full beauty of the flower pins I suggest you turn the advanced lightning on. The flower pins are mod and you can resize them or even play with the lights, something i highly appreciate as you have control over the brightness and sizes and can customize it to your picture idea.

sysevestudio-2

The look for this picture, was not easy in the beginning. I experimented with some cyber futuristic things first but for what ever reason it looked always wrong. Then I tried with something romantic/mystic but again it felt wrong. I kept the flowers up and gave up on the look for a few days, as I experienced if you try to force something together it never will look ‘right’ and taking pictures is just no fun.

Another day I came across the “Trianon” dress, which was released for Collabor88 before. I totally loved the asymmetric look of the dress with the one side jacket. With the longer part on the jacket side we have some amazing ruffles and an amazing detailed shoulder part, while we have a very clean look on the other half with kind of tight body suit. I added the “Occult Sleeves” from a jacket I found at ISON, as I felt something was missing for the look I wanted to have.

sysevestudio-3

The cool hair was made by [sys] as well and is called “Shinzo” with the option to color some wisps they were perfect to the “Trianon” dress colorwise and the sweet rose added a romantic touch to it. The collar as well is part of the “Trianon” dress. With all the pink in the outfit I decided to put some pink on the set as well and used the “Dancing Petals” in pink as well from E.V.E Studio.

Again I has great fun pushing prims and working on my own set, even if doing inworld shots on wonderful sims and locations is fun too and will happen again soon I am sure πŸ˜‰

sysevestudio-5

Details

Outfit: [sys] – “Trianon”

Sleeves: ISON – “Occult Sleeves” (part of a jacket)

Tights: Izzie’s – “Sheer Tights” (mesh body appliers)

Boots: [MODA] – “Erica”

Hair: [sys] – “Shinzo”

Set: E.V.E Studio – “Cyber Flower Pins” & “Dancing Petals Dystopia”

Ashes to Ashes – A Tribute to David Bowie

Zen 1a

On the 10th of January 2016, the world lost one of the most genuine and influential musician of the newer music history.

David Bowie

As a musician myself I adored David Bowie since I was 14. His most popular successes he had in the 70s and 80s but he constantly worked on his music and released constantly new albums and was an actor in many movies between 1973 and 2009.

In the beginning of his music career he was called an Avant Garde artist, as his music, lyrics and as well his visual presentations were way apart from the standard back then. Many people called him a punk or rebel back then. He changed his image in the beginning to the 80s more towards the standard pop music image – at least in his visual appearance. His music never lost the incredible stand out factor and anyways what kind of music he created – or with who – it had his very own signature. It always felt like he was one step ahead of the standard πŸ™‚

He left huge footprints at the music world and I am not sure if they ever can be filled… or if they even should be filled… ?

R.I.P David Bowie

Zen 2a

TUNES

Zen 4a

Ashes to Ashes

Do you remember a guy that’s been
In such an early song
I’ve heard a rumour from Ground Control
Oh no, don’t say it’s true

They got a message from the Action Man
“I’m happy, hope you’re happy too
I’ve loved all I’ve needed to love
Sordid details following”

The shrieking of nothing is killing
Just pictures of Jap girls in synthesis and I
Ain’t got no money and I ain’t got no hair
But I’m hoping to kick but the planet it’s glowing

Ashes to ashes, funk to funky
We know Major Tom’s a junkie
Strung out in heaven’s high
Hitting an all-time low

Time and again I tell myself
I’ll stay clean tonight
But the little green wheels are following me
Oh no, not again
I’m stuck with a valuable friend
“I’m happy, hope you’re happy too”
One flash of light but no smoking pistol

I never done good things
I never done bad things
I never did anything out of the blue,
Want an axe to break the ice
Wanna come down right now

Ashes to ashes, funk to funky
We know Major Tom’s a junkie
Strung out in heaven’s high
Hitting an all-time low

My mother said to get things done
You’d better not mess with Major Tom

[David Bowie]

Zen 3a

Details

Top: .Shi – “Daleth”

Pants: United Colors – “Women Boho Pants”

Gloves: .Shi – “Fingerless Gloves”

Hair: (epoque hair) – “Warrior”

Collar: {XA} – “Savage Leather”

Tattoo: [White~Widow] – “Lost River”

Makeup: Corvus – “Fighter Eyeshadow”

Model & Photographer: Wicca Merlin

Zen 5a