Kunoichi

Kunoichi: A kunoichi (Japanese: ใใƒŽไธ€) is a female ninja or practitioner of ninjutsu (ninpo). During the feudal period of Japan, ninjas were used as killers, spies and messengers. The training of kunoichi differed from the training given to male ninjas, although they had a common core of skills, being trained in martial arts, such as taijutsu, kenjutsu, and ninjutsu. Kunoichi training tended to prioritize female skills.

[Wikipedia]

Again I had a Japanese desire and with the awesome “Masami” gown from Fellini and the super amazing Katana headpiece called “Shakatu”, it was time to full fill that desire ๐Ÿ˜‰ Both of those amazing creations you can find at the NEO Japan event thisย  month.

I needed shoes and first I thought about heavy boots as a fighter would wear them and then I was watching a movie… Sucker Punch! some of those really strong and kick ass looking ladies had heels on! Even if I doubt that you can fight and run on heels that great, the “Phoebe Slingbacks” from [Gos] looked so great to the whole look so I could not resist adding them to my look ๐Ÿ˜‰

Having already some ‘girly’ parts to my look, I thought I can add the stunning “Mayra” nails from Formanails as well and still be able to holding my Katana right *giggles*

I still find a lot of inspiration in the web for my posting ideas and this time it were the Kunoichi, that inspired me.

First I wanted to shoot it with a simple background, but then when I tried the Katanas, which had those cool flames coming with them, the fire idea was born. The poses for this amazing shoot certainly were made by Poseidon Poses, one of my favorite pose stores especially when it comes to action and movement in pictures.

Clothing

Dress: Fellini Couture – “Masami Gown in Red” (Maitreya) – NEW @ NEO Japan // October 2019

Knee: .:Avanti:. – “Jersey Knee Warmers – Black” (Maitreya Applier)

Shoes: [Gos] – “Phoebe Slingbacks – Boutique” (Maitreya)

Accessories

Headpiece: .:E.A.Studio:. – “Shakatu” – NEW @ NEO Japan // October 2019

Collar: [CX] – “Hell’s Harbinger” (Maitreya)

Rings: .:E.A.Studio:. – “Morphine Rings” (Maitreya, Bento)

Nails: FORMANAILS – “Mayra XXL” (Maitreya, Bento)

Hair & Makeup

Hair: Exile – “Maybe”

Makeup: alaskametro<3 – “Impressionist” (Omega Applier)

Lipstick: Zibska – “Bussasba” (LeLutka Applier)

Face Art: Nefekalum Tattoos – “The Master Number” (Omega Applier)

Body & Tattoo

Head: LeLutka – “Simone 3.4”

Body: Maitreya – “Lara 4.1”

Eyes: .ARISE. : – “Haya Eyes / Brown”

Tattoo: Nefekalum Tattoos – “Fibrous” (Omega Applier)

Poses & Props

Katana: [ Quixotica ] – “Katana Pose Collection” (came as a bonus to the pose set)

Poses: Poseidon Poses

Model & Photographer

Wicca Merlin

A little Midnight Snack?

Talk about her like a Queen
Dancing in a Eastern Dream
Yeah, she makes me feel like a river
That carries me away

[Deep Purple]

The eastern Asian culture always was very interesting to me. It has a great feeling of elegance, mystic and as well a high traditional one. I rarely dare to touch that kind of style, as I am not too familiar with it and I do not wanna hurt anyones feelings. Sometimes I do feel the desire to try and when I found that cute Octopus gacha from ::Static:: called “Octopet Prize” I could not resist to combine that with the try of a Japanese look, in a way how I would imagine it. I have no idea why, but when I was holding that little bag with the pet in my hands I had the strange feeling, that I just had bought my dinner… I know a little morbid but sometimes my brain does those funny jumps *giggles*

So I was looking in my inventory for something that could go with that idea and found a sweet short Kimono from Luas, which is quite naughty as you can see the bits above the seam. I did not want that kind of look for my todays pictures, so I added a bra from Blacklace and a cool tattoo to cover that lightly :p

First I thought about making a set by my own, but I do not really own many Asian things so I decided to take a look what comes up in search if I type “Tokyo”. After trying some places I found a really cool sim called “Rieri Town in Tokyo” and they had a super cool mall with some food shops and that was exactly what I had in mind ๐Ÿ™‚

Today I am again wearing my “Simone 3.3” bento head from LeLutka. Seriously, those heads never stop to amaze me in terms of versatility. When I did put on the “Geisha” makeup from ALMA, and tweaked my shape lightly, I immediately got an Asian touch to my face. Usually I never wear any eyebrows, that became kind of a trademark over the past years, but sometimes I cannot resist to wear some penciled eyebrows, especially, if I decide to tint my hair dark or even black.

Maybe I should dig more into that kind of style, as I really do like the look and the mystic feelings that are attached to that. Plus I really should explore more again and find some new awesome photo places for future pictures ๐Ÿ™‚

Clothing

Dress: Luas – “Mei Xing” (Maitreya)

Bra: Blacklace – “Niki Red Leather & Lace Set” (Omega Applier)

Shoes: MOMOCHUU – “Hoshi – Stocking +Geta Red” (Gacha)

Accessories

Headpiece: [CX] – “Sai Kanzashi”

Rings & Nails: Pure Poison – “Victoria”

Animals: ::Static::– “Octopet Prize” (Gacha)

Hair & Makeup

Hair: no.match – “No.Further”

Makeup: ALMA – “Geisha”

Body & Tattoo

Head: LeLutka – “Simone 3.3”

Body: Maitreya – “Lara 4.1”

Tattoo: HoTINK – “Geisha” (Maitreya Applier)

Ears: .:E.A.Studio:. – “Akasuna”

Eyes: ARISE – “Haya Eyes”

Poses & Props

Poses: Foxcity

Location

SSOS – Rieri Town in Tokyo

Model & Photographer

Wicca Merlin

Wicca’s Wardrobe @ Notice Me, Senpai

Wicca’s Wardrobe @ Notice Me, Senpai (June 27th – July 10th)

Kawaii is all about cuteness and do we have something cute for you! We have created a one piece dress trimmed with adorable pom poms. Our Natsumi dress comes with a HUD that offers versatility to the straps, dress, pocket, tops and metals. The Natsumi HUD allows you to choose from 10 fabric colors and 6 metal colors. You are sure to come up with your own cute combination of colors to make Natsumi adorable on you! Natsumi is sized to fit Maitreya’s Lara, Slink’s Hourglass, and Belleza’s Freya.

TAXI: Notice Me, Senpai

Wicca’s Wardrobe @ Gacha Garden February 2018

For this round of the Gacha Garden we have Misaki. This collection is made up of 18 commons and 2 rares, all come with HUDs. The Commons HUD changes the color of the buttons and ruffles. The rares HUD has a full HUD that gives you a range of texture colors for the item itself along with its accents.

Of course there is also a Seed of Inspiration! This special gift is only available at the event at every 20th pull.

The Misaki Seed of Inspiration gift is a pair of short bento gloves, which comes with its own full HUD. The Misaki collection is made for Maitreya only.

How to play: http://www.thegachagarden.com/?page_id=797

Taxi: Gacha Garden

Pink and Cute???

Me and pastel colors… usually not the best match :p

But for today… I have no clue why… I wasย  in exactly that mood ๐Ÿ˜‰

The cool background maybe was the initial fact that lead me towards the sweet colors. The amazing “Aloha” dress, which is available at the actual round of The Liaison Collaborative, supported that idea of a summer, sweet colors post with a light vintage touch :p

First I did not even plan on a vintage touch, but when I found the “Betty Babes Glasses” from Manik Queen, I could not resist to tweak my style towards a cute vintage one.. yes… I said.. CUTE!

The glasses have so many color options and as well are sold in 2 different styles. Blank, white dots and black dots – there is no style you cannot make them fit ๐Ÿ˜‰

Now I would like to take a closer look at my hands. The fantastic rings are made by MEVA. I saw many Maitreya bento fitted rings lately but rarely some that rea so cool and detailed and as well more casual looking, so you can wear them as everyday accessory. With all the curves and decorations they are really a little art piece and outstanding from all the ones I saw before.

The rings are not just mirrored for left and right hand you actually have 2 totally different designs for each hand. you can wear the rings single for each finger or you can just use the full set at once… all options are included in the pack. As if that would not be already enough.. you as well can decide, if you would like the rings in silver or gold ๐Ÿ™‚ MEVA released so many more amazing rings – I soon have to make a special about it but I so wanted to showcase the first set today ๐Ÿ˜‰

Speaking of MEVA… did you realize those cool piercings at my collarbone and my cleavage^^? Mea Carnell, owner and designer of MEVA, made those for the actual round of Cosmo. They are a wonderful little styling accessories, that just give the little extra-ordinary look ๐Ÿ˜‰

The wonderful nail polish again was made by Nailed It!, one of my favourite nail polish places. O loved the little opened zipper which gives the idea of very exclusive french nails ๐Ÿ˜‰

The amazing lipstick certainly comes from Zibska, while the absolute stunning eyeshadow was made by Slackgirl ๐Ÿ˜‰

And now I will use my short ‘cutsie’ time for a little bot of window shopping before the dark side again takes over *giggles*

Details

Outfit: [sYs] – “Aloha” (Maitreya) – @ The Lisaison Collaborative

Shoes: Noir – “Tess Boots” (Maitreya)

Choker: Salt&Pepper (S&P) – “Iris”

Glasses: Manik Queen – “Betty Babes Glasses” @ Vintage Fair 2017

Rings: MEVA – “Bento Maitreya Rings” (Maitreya, Bento)

Watch: Minimal – “Christmas Watch”

Piercings: MEVA – “Cleavage & Collarbone Piercing” @Cosmo

Bracelet: .:E.A.Studio:. – “Mordrem Cuff”

Makeup: Slackgirl – “Angie Shadow” (Omega Applier) @ On9

Hair: Truth – “Kizzy”

Lipstick: Zibska – “Bussaba” (LeLutka Applier)

Tattoo: [White~Widow] – “Nerve” (Maitreya Applier)

Nailpolish: Nailed It! – “Leather Set” @ On9

Set: Cwtch – “70’s Inspired Room for Photographers” @ Vintage Fair 2017

Poses: PosESioN

Basics:
Head: LeLutka โ€“ โ€œSimone 2.7โ€
Body: Maitreya โ€“ โ€œLara V4.1โ€
Eyes: IKON โ€“ โ€œHope Eyesโ€
Shape: Selfmade

Model & Photographer: Wicca Merlin

Wicca’s Wardrobe – Our first rigged, original Clothing Piece!

Zoomy Vest close

Today I have a very special reason for my post… a very special vest for a very special friend!

Many of you might know we are doing original mesh accessories for quite some time now but we never had a rigged clothing part yet… until now ๐Ÿ™‚

I am very happy that I can announce we are now able to even make rigged original clothing!

What makes it even more special for me is that our first design was made for a very special Lady!

Zoomy Bluebird, our reigning Miss CoC 2015.

And even that contest is the reason for our new “Zoomy Vest”.

It was not even long time planned, that we make something for Zoomy. We were working on the national costume for Miss SL Poland 2015 (yes, that one will be showcased soon too I just need to finish the pics :p) when Zoomy was in my IMs and told me she was searching for a cropped vest for one of her finale stylings. She said she looked already for quite some time and could not find what she wanted or the vest was not cooperating with the rest of her styling. The more we talked the more I got an idea, but I did not dare to ask her about as I did not wanna bother or obrude her tooย  much. Then she all of sudden said she never would dare to ask me to make one, as she would know I would be busy with the gown anyways. You cannot imagine my smile in that moment… Zoomy was always a very dear friend to me over time, a crazy sister in mind and someone who always understood my weirdness. So you can imagine which honor it would be to create a piece for such an amazing woman!

So I told her that I would LOVE to design something for her, but that I have to ask Veo and Red as well. We are a team in creating and already were working on other designs so I could not decide that on my own. I was very nervous what Veo would say about it though.

Next day as soon as I saw him, I jumped on him, making super puppy eyes and told him about the idea for Zoomy’s cropped vest. I scribbled my idea on a piece of paper and showed him and he just nodded and said “Oh yeah we can do that”.

Kawa_Kouture

(Picture by Zoomy Bluebird)

ย You can imagine, it did not too even one second to jump back in Zoomy’s IM and tell her the good news.

With her special style, the vest had to be in a certain look to mactch the rest of the styling.

So while i was finishing the gown for JJ, Veo worked on the vest and not too much later I got my favourite IM from him that said “I guess I am done!”

When he uploaded it and showed it to me I had goosebumps… that was exactly what I had in mind and it was fully rigged and everything!

The “ZoomyVest” was born!

I grabbed it and immediately went to Photoshop to make the textures. Like you can see the styling was extremely colorful and wild so the vest had to match in there. I made 3 different textures and as it ould have been fate one even was close to the pants, which I never saw before ๐Ÿ˜‰

Wicca's Wardrobe - Zoomy Vest (all)

Besides the 3 colors for Zoomy I already made some more, because I totally fell in love with that vest :p.

So we just had to get Zoomy to kinda custom tailor the vest onto her body with the dress under it, that again was a huge fun time when we were all standing on the platform and uploaded a bunch of different sizes until we had got it right ;). Somehow it felt like a real fitting for a super model*giggles*

ย It was a very special moment for me and as well for us all at Wicca’s Wardrobe. When Zoomy then, a few days later even won the Miss CoC 2015, you can imagine how much we were excited and happy.

And now I am even more happy, that I may announce that the “Zoomy Vest” now is in store in 8 different textures to match as many different looks s you can imagine from casual to steampunk and even to the zoomylishious new style trend KAWA Couture!

Zoomy Vest 2

Details

Vest: Wicca’s Wardrobe – “Zoomy Vest” /Polka Dots Red – NEW (original mesh)

Pants: LeeZu – “Heather Hotpants” /white

Shoes: [GOS] – “Burlesque”

Top: Simone! Design – “White Top”

Earrings: Ticky Tacky – “Lick Me!”

Glasses: /artilleri/ – “Gabriella Glasses” /white

Bracelet: Digital Eyes – “Plastic Bracelet”

Hair: enVOGUE – “Clarissa”

Tattoo: White Widow – “Midnight in Paris”

Nails: Nailed It! – “Valentines 2015 Set”

Poses: PosESioN

Model & Photographer: Wicca Merlin

Zoomy Vest 1

Out of the Darkness

 

Violator Kneel

TUNES

Out of the Darkness

How does it feel when your little world’s broken
Everything’s splattered with dirt
Too many words full of poison I’ve spoken
Now you are finally hurt
Nobody came from the outside to touch us
The enemy came from within
He came with his fear and with fear he did seize me
Tell me now where to begin

Violator Side

Welcome again to my hour of darkness
I put a spoke in my wheel
I was the fool who just gave it away
But this was the way I did feel

Violator Double

I couldn’t help but I
I’ll set it straight
No need to hide behind doubts
And I’m begging you please
Won’t you hear me I’m calling, so

Violator HairTake me out of this darkness
And right back into the light
Show me how can I get back to you

Welcome again to this hour of darkness
The shadows are finally back
All of my nightmares are waltzing Mathilda
Better I turn on the light

Violator face

Details

Outfit (incl jewelry): Violator – “Rising Sun” – NEW

Skin: Silken Moon – “Wicca Lumee” – NEW

Hair: Bizarre Hair – “Roots” – NEW (Hair Fair 2013)

Poses: Del May

Tunes: Fiddler’s Green

Model & Photographer: Wicca Merlin

School’s Out with Faster Pussycat

Outfit: Faster Pussycat – “School Knit” – NEW

Stockings: Cipher – “Punk Socks” /skull

Tights: LeeZu – “LaLun” /black sheer

Boots: Shiny Things – “Chunky Ribbon Boots”

Bag: DECO – “SlingPack” /female (groupgift – mesh)

Glasses: DECO – “Buddy Glasses”

Piercings: [ni.ju] – “Amped Piercing” + “Monroe Piercing” + “GG Piercing”

Skin: Silken Moon – “Rookie” /nude (special custom makeup)

Hair: Urban Lutz – “Colby”

Nails: Mstyle – “Perfect Hand”

Tattoo: Inflict – “Eternity Awaits”

Poses: Corpus

Model & Photographer: Wicca Merlin

Amazing gown for MVW Miss Russia 2011 from AZUL

Today I have the great pleasure to show you the amazing gown that Azul made for Tania Tebaldi, the Miss Russia 2011 and also 4th runner up of MVW 2011.

An amazing design creation that is made with amazing details and perfectly done for the honor of that big beauty pageant or MVW 2011.

Tania Tebaldi as well owns the crown of Miss Azul 2011 so this dress was really made for a princess in anyway and it honores that status a lot ๐Ÿ™‚ If you take a close look you can see that it is a mixtureย  of different fabric that are used for this dress. the very top in white you have an amazing ornamented lace with a deep neckline that gives a very elegant but also stunning touch. The lowerbody starts with the great satin texture that also was used for the skirt. In the front the dress is ornamented by a fantastic line of pink flowers and white lines that give a very young and fresh touch to the whole dress.

The red gloves are also part of the whole outfit. And now this amazing dress is available at AZUL for everyone, so get yourself a piece of the MVW 2011 glamour for yourself ๐Ÿ˜‰

Details

Gown: AZUL – “Tania” garnet

Skin: Glam Affair

Hair: PurpleMoon

Jewelry: Alienbear

Poses: agapee

Hoes Stiletto Moody

Model & Photographer: Wicca Merlin