Kunoichi

Kunoichi: A kunoichi (Japanese: ใใƒŽไธ€) is a female ninja or practitioner of ninjutsu (ninpo). During the feudal period of Japan, ninjas were used as killers, spies and messengers. The training of kunoichi differed from the training given to male ninjas, although they had a common core of skills, being trained in martial arts, such as taijutsu, kenjutsu, and ninjutsu. Kunoichi training tended to prioritize female skills.

[Wikipedia]

Again I had a Japanese desire and with the awesome “Masami” gown from Fellini and the super amazing Katana headpiece called “Shakatu”, it was time to full fill that desire ๐Ÿ˜‰ Both of those amazing creations you can find at the NEO Japan event thisย  month.

I needed shoes and first I thought about heavy boots as a fighter would wear them and then I was watching a movie… Sucker Punch! some of those really strong and kick ass looking ladies had heels on! Even if I doubt that you can fight and run on heels that great, the “Phoebe Slingbacks” from [Gos] looked so great to the whole look so I could not resist adding them to my look ๐Ÿ˜‰

Having already some ‘girly’ parts to my look, I thought I can add the stunning “Mayra” nails from Formanails as well and still be able to holding my Katana right *giggles*

I still find a lot of inspiration in the web for my posting ideas and this time it were the Kunoichi, that inspired me.

First I wanted to shoot it with a simple background, but then when I tried the Katanas, which had those cool flames coming with them, the fire idea was born. The poses for this amazing shoot certainly were made by Poseidon Poses, one of my favorite pose stores especially when it comes to action and movement in pictures.

Clothing

Dress: Fellini Couture – “Masami Gown in Red” (Maitreya) – NEW @ NEO Japan // October 2019

Knee: .:Avanti:. – “Jersey Knee Warmers – Black” (Maitreya Applier)

Shoes: [Gos] – “Phoebe Slingbacks – Boutique” (Maitreya)

Accessories

Headpiece: .:E.A.Studio:. – “Shakatu” – NEW @ NEO Japan // October 2019

Collar: [CX] – “Hell’s Harbinger” (Maitreya)

Rings: .:E.A.Studio:. – “Morphine Rings” (Maitreya, Bento)

Nails: FORMANAILS – “Mayra XXL” (Maitreya, Bento)

Hair & Makeup

Hair: Exile – “Maybe”

Makeup: alaskametro<3 – “Impressionist” (Omega Applier)

Lipstick: Zibska – “Bussasba” (LeLutka Applier)

Face Art: Nefekalum Tattoos – “The Master Number” (Omega Applier)

Body & Tattoo

Head: LeLutka – “Simone 3.4”

Body: Maitreya – “Lara 4.1”

Eyes: .ARISE. : – “Haya Eyes / Brown”

Tattoo: Nefekalum Tattoos – “Fibrous” (Omega Applier)

Poses & Props

Katana: [ Quixotica ] – “Katana Pose Collection” (came as a bonus to the pose set)

Poses: Poseidon Poses

Model & Photographer

Wicca Merlin

“Visionaries and dreamers have always been dusted with a little oddity.”

“The key to success is to risk thinking unconventional thoughts. Convention is the enemy of progress.”

[Trevor Baylis]

Today probably is the last chance to visit this incredible, awesome sim if you not yet did! Cica Ghost did it again… she amazed me with one of her installations and over exploring her newest built, I again forgot to take pictures and when she said it will only last a few more days, I really had to make something!

I really think that our RL affects our SL, especially in the creative department. I was kinda paralyzed the past few weeks. I never ever had experienced mobbing at one of my working places before and now, being over 40 I have to learn about that. I still have no clue what the motivation for those people can be, but to me it is just a senseless power game for no reason. Probably just because they can and they are bored in their own little life. A mixture of disappointment, anxiety and anger did really throw me out of place because of that and I had a hard time to be creative while all this bullshit was going on. Now that I do have holidays and started to sort myself again, some creativity seems to come back even if it is weird. Yesterday I already had those weird thoughts about that poor little octopus and today I had the strange vision about taking my goldfish out for a walk. Certain the “Dogwood by Cica Ghost” did parts of that too as I loved the idea, IF iI should take out goldfishes for a walk it does have to be in a super dry and dusted environment to make it even more surreal :p

Both of my quotes, the title and the one below the first picture are from Trevor Baylis. I recently discovered him and I do have to admit, many of his quotes hit right into my soul. He was an English inventor best known for the wind-up radio (LINK). With thinking a lot about myself and the world in general the past weeks, I read a lot of biographies and just let my mind flow over the world wide web finding some really interesting people that I never had heard of before. Reading some of their statements about certain things, really changed my personal visions and thoughts a little. Most of them were not actual celebrities but older ones or some that lived in past centuries, but still their visions do apply to the present tense. I feel weird saying it did help me but some of their thoughts really made me think about myself again and I was able to step out of that weird mood that RL and my work situation had put me in.

Clothing

Dress & Headpiece: Fellini Couture – “Yuko” (Maitreya)

Panty: Scandalize – “Nicole” (Maitreya)

Jacket: [Azuchi] – “Amber Jacket Black” (Maitreya)

Shoes: EQUAL – “Nixie Platforms” (Maitreya)

Accessories

Leg Bands: Gemini – “Sis Leg Bangles” (Maitreya)

Collar: CODEX – “Perception” (Maitreya)

Glasses: HAYSURIZA – “Eyewear Lawyer”

Rings: .:E.A.Studio:. – “Thunderstrike” (Maitreya, Bento)

Nails: FORMANAILS – “Wedding” (Maitreya, Bento)

Hair & Makeup

Hair: .shi – “Kuwn”

Makeup: Look At Me – “Submissibe Eyeshadows” (Omega Applier)

Lipstick: Izzie’s – “Spring Colors Lipgloss” (LeLutka Applier)

Hairbase: Mina Hair – “”Myla” (LeLutka Applier)

Body & Tattoo

Head: LeLutka – “Simone 3.3”

Body: Maitreya – “Lara 4.1”

Ears: .:E.A.Studio:. – “Akasuna”

Tattoo (Leg): Redfish – “Masa” (Maitreya Applier)

Poses & Props

Poses: Poseidon

Fish Props: *[BB] – “The Friendly Fish Companion Set 04” (Gacha)

Location

Dogwood by Cica Ghost

Model & Photographer

Wicca Merlin

Crazy for You

TUNES

Swaying room as the music starts
Strangers making the most of the dark
Two by two their bodies become one
I see you through the smokey air
Can’t you feel the weight of my stare
You’re so close but still a world away
What I’m dying to say, is that
I’m crazy for you
Touch me once and you’ll know it’s true
I never wanted anyone like this
It’s all brand new, you’ll feel it in my kiss
I’m crazy for you, crazy for you
[Madonna]

Outfit & Accessories

Outfit: Fellini Couture – “Arrogante” (Maitreya)
Tights: Izzie’s – “Sheer Tights” (Maitreya Applier)
Gloves: CLBlue – “Arm Warmer”
Rings & Nails: FORMANAILS – “Ciri” (Maitreya, Bento)

Hair & Makeup

Hair: no.match – “No.Madonna”
Makeup & Lipstick: alaskametro<3 – “New Wave” (LeLutka Applier)
Lashes: alaskametro<3 – “Slay” (LeLutka Applier)

Body & Tattoo

Head: LeLutka – “Simone 3.0”
Body: Maitreya – “Lara”
Tattoo: [White~Widow] – “Izo” (Maitreya Applier)

Poses & Props

Poses: Foxcity
Backdrop: [ isuka ] – “Dance Studio Backdrop”

Model & Photographer

Blue Dreams

Outfit & Accessories

Outfit & Headpiece: Fellini Couture – “Mazzo” (Maitreya)

Necklace: Kunglers – “Marianne”

Rings: *elise* – “Caterina” (Maitreya, Bento)

Nails: Slackgirl – “Benny Mesh Nail” (Maitreya, Bento)

Hair & Makeup

Hair: no.match – “No.Longer” – NEW @ Hairfair 2018

Makeup: Zibska – “Agafia Eyemakeup” (LeLutka Applier)

Lipstick: Zibska – “Chooli” (LeLutka Applier)

Body & Tattoo

Head: LeLutka – “Simone 3.0”

Body: Maitreya – “Lara 4.1”

Face: Izzie’s – “Pores & Blemishes (LeLutka Applier)

Poses & Props

Poses: Foxcity

Background: Foxcity –ย  “#MOOD Gacha – 10 – My Runway (Black)” (Gacha, Common)

Model & Photographer

Wicca Merlin

Through the Eyes of a Child

Through the Eyes of a Child

TUNES

Sweet innocent child with your open eyes.
You’ve seen us for who we really are.
And I know that there’ll be tomorrow.
So that hope can have it’s glory day.
And I wish that this world would embrace you
from magic stars and mystery.
My open heart …Why did we make it so hard, this life is so complicated
until we see it through the eyes of a child.
Why did we make it so hard, this life is so complicated
until we see it through the eyes of a child.

I know you, I’ve seen your face before
you brought me to this open door
afraid to walk through.
Please take my hand.I know that there will be tomorrow.
So that hope can have it’s glory day?
And I wish that this world embrace you
from magic stars and mystery.
My open heart …Why did we make it so hard, this life is so complicated
until we see it through the eyes of a child.
Why did we make it so hard, this life is so complicated
until we see it through the eyes of a child.


I see where we’ll go from here.
‘Cause love doesn’t break
with the right amount of care
in your hands is whom you’ve choosen to be.
Life is a freedom.
Now go out there and be free.
Why did we make it so hard, this life is so complicated
until we see it through the eyes of a child.
Why did we make it so hard, this life is so complicated
until we see it through the eyes of a child.
[Reamonn]

Outfit & Accessories

Dress & Headpiece: Fellini Couture – “Farfalla Gown” (Maitreya) – NEW @ SENSE Event
Eyedeco & Necklace: GizzA – “Papillon Set”
Gloves & Bag: Bauhaus Movement – “Audrey Gloves & Purse” (Maitreya, Bento)
Shoes: [Gos] – “Rihanna Boots” (Maitreya)

Hair & Makeup

Hair: lock&tuft – “Shane”
Makeup: Zibska – “Noir Pack 06” (LeLutka Applier)
Lipstick: je suis – “lelutka lips no. 005 – [yellows]” (LeLutka Applier)

Body & Tattoo

Body: Maitreya – “Lara 4.1”
Head: LeLutka – “Simone 3.0”
Face: Izzie’s – “Pores & Blemishes” (LeLutka Applier)

Poses & Props

Balloons: anxiety – “Sorrowland Balloons” (color modified in PS)
Clouds: +Half-Deer+ – “Simple Cloud Set [Bright White]”
Poses: Poseidon – “Chasing Butterflies” (Bento)

Model & Photographer

Joy Fellini made a dream come true!!!

Continue reading

News at Fellini Couture

Today I have the great pleasure to show you some of the latest releases of Fellini Couture.

Joy again surprises us with some new fantastic mesh creations. The new “Tentation Lips” dress is a wonderful combination of a very female looking dress and some…ย  kinda pop art with the huge lips. The dress itself is made very tight and lays dreamy around a slim, but curved female shape. The corset makes an amazing waist size, sexy and seductive. The huge lip that decorates the front of the skirt, Joy brough back above the corset, with some glass/diamond looking parts on red lips that are arranged to cover the chest. To really make sure that, you do not see anything you should not, you have an extra clothing layer ;). The strong red lips combined with simple white brought me on some crazy and funky accessories… the huge collar and the leash between my lips made the whole look pointing out on some Lady Gaga stylings and so I decided to add some heavy makeup from LovelyMi for the eyes. With that, now more fierce than elegant look, I needed some extravagant hair and my thought fell on one special hair from Bizarre Hair that was released not too long ago. To bring back the red of the lips, belt and gloves below the skirt, my decision for shoes fell on some red and vintage looking ankle boots from BAX.

As I finally finished my look and snapped the pictures the red came out very strong and I suddenly had the imagination of the comic ‘Sin City’ that uses a lot of black and white only featuring a deep and blood-red and so I worked on the pictures to get exactly that vibe for this post. The “Tentation” mesh gown as well is available in a nother version that is made only off black and white without the huge lips what might fit better for any elegant and classy occasions, but I liked the red accents so much, that I had to showcase the red lips version ๐Ÿ˜‰

If you wanna take a look at the other one you can wait till I have it on my blog or you just make your way to the Fellini Couture Mainstore and see for yourself.

Details

Dress: Fellini Couture – “Tention Lips” – NEW (mesh)

Hair: Bizarre Hair – “Angel of Elements” – NEW

Hairbase: EMO-tions – “Curls” – NEW

Makeup: LovelyMi – “Lybra au Gaga” – NEW

Earrings: Ticky Tacky – “Lick Me!”

Booties: BAX – “Soho”

Lashes: Detour – “Spider” + “Widow”

Poses: Del May

Model & Photographer: Wicca Merlin

Stunning Summer News from Fellini Couture!!!

Gown: Fellini Couture – “Ramage” – NEW

Hair: Bizarre Hair – “CoCooN”

Facetattoo: White Widow – “Whirly Pops” – NEW

Earrings: Alienbear – “Ambrosia”

Nails: Finesmith – “Bird Nails” – NEW (hunt gift)

Poses: Corpus

Model & Photographer: Wicca Merlin

Colorful with Orage Creations

Outfit: *OC* – “Indian Spice” – NEW (Ashraya Project)

Headpiece: h.m.a.e.m. – “Madhumita” – NEW (Ashraya Project)

Hair: EMO-tions – “Amandine” – NEW

Jewelry: Finesmith – “Chakra”

Skin: Silken Moon – “Rookie” /clockwork

Nails: Love Soul – “Colors-Square” /orange

Poses: Body Talking

Model & Photographer: Wicca Merlin

Ezura for the Ashraya Project

Dress: Ezura – “Ashraya Exclusive” – NEW (Ashraya Project)

Hair: Urban Lutz – “India” – NEW (Ashraya Project)

Jewelry: LeeZu – “Amour Serpent” – NEW (mesh)

Nails: Finesmith – “French Nails” – NEW

Shoes: N-Core – “Sense”

Model & Photographer: Wicca Merlin